• Mars finns den att försvinna satelliter

  • Amerikansk geophysicists har visat att Mars månar är mest sannolikt bildas från ringen system, som en tid senare förstördes och förvandlas till månen. Forskare har räknat flera av dessa transformationer i historien av Mars. En studie som publicerades i tidskriften Nature Geoscience.

    Det är känt att Phobos, en av de två satelliter av Mars, efter ca 70 miljoner år så nära, närmare planeten som kommer att förstöras av tidvattenkrafter. Forskare genomfört simuleringar visade att cirka 80 procent av frågan om Phobos faller på Mars, och resterande 20 procent runt planeten bildas en ring. Över tid från det att bilda nya satelliter. Enligt forskarna är dessa processer har skett vid upprepade tillfällen under historien av Mars.

    Forskare genomfört simuleringar som tillät oss att förklara uppkomsten av Phobos och Deimos, den andra Mars satellit. Det är sannolikt att månen bildades när en ring system runt Mars dök upp i den tredje-sjunde gånger under de senaste 4,3 miljarder år.

    Författarna noterar att, förmodligen, ett antal avvikande avlagringar på ytan av Mars kan förklaras av att de faller av materia från ringen system på vår planet.

    http://lenta.ru

More news in the same category:

More Global News:

comments powered by Disqus