• Inhemska timercam betalt för att skjuta av vargar

  • Programmet för att bevara den traditionella livsstil av inhemska folken i Norr (kmns), 25 jägare av Taimyr sociala förmåner för att skjuta varg, rapporterar "Taimyr Telegraph".

    "De sociala förmåner som är förknippade med uttag av en enskild varg från naturliga miljö" från den regionala budgeten är det redan tilldelats 660 tusen rubel och så mycket igen för några dagar sedan. I detta avseende, norrlänningar uppmanas att aktivt använda sina rättigheter.

    11 oktober rapporterades det att myndigheterna i Yamal-Nenets Autonoma distrikt skapa en färdplan för utveckling av renskötseln med önskemål nomader. Förändringar kommer att påverka ordningen av stampande djur, förbrukningsmaterial och avgifter för kött. I synnerhet de pengar som överlämnas slaktkroppar av tundra-invånare kommer att betala omgående. Men de nya kraven kommer att utesluta möjligheten av att sälja kött utan veterinärintyg.

    http://lenta.ru

More news in the same category:

More Global News:

comments powered by Disqus