• FAS har ålagt Google för en miljon rubel

 • Federal Antimonopoly service (FAS) böter för Google i det belopp av en miljon rubel för underlåtenhet att utföra ordern i fråga om Android. Om det rapporter TASS med hänvisning till press-release läser.

  Dokumentet anger att tjänsten böter för att två strukturer som ingår i det Amerikanska företaget Google Inc. och Google Ireland Limited på 500 tusen rubel för varje. Pressmeddelandet anger också att tidigare tillsynsmyndigheten avvisade Google att förlänga de tidsfrister som krav.

  31 oktober, chef för FAS Igor Artemyev sa det faktum att Google är att sabotera genomförandet av den ordning som tjänsten om avskaffande av överträdelser på den ryska marknaden för mobila applikationer. Ministern betonade att för underlåtenhet att fullgöra kraven i FAS planer på att bötfälla Företag "varje gång som detta gör att Cao, fram till det ögonblick tills de lyder kommandon".

  Artemyev sade också att domstolstrots straffrättsligt ansvar för chefer som ansvarar för utförandet av ordern.

  11 Aug FAS böter Google Corporation till 438 miljoner rubel. I September förra året, Myndigheten erkänt Google Inc. och Google Ireland Limited de bryter mot lagen om skydd av konkurrens i fråga om missbruk av en dominerande ställning på marknaden för förinstallerade mobila applikationer i Ryssland.

  http://lenta.ru

More news in the same category:

More Global News:

comments powered by Disqus