• De program mot krisen av stöd för import ersättning redovisas misslyckades

  • Ytterligare åtgärder för att stödja import substitution i jordbruket, enligt anti-kris-plan av regeringen, genomförs inte. Om detta läser material för redovisning avdelningen.

    Ministeriet för jordbruk har utarbetat en ny mekanism av förmånliga kortfristiga krediter där räntan för jordbrukare som ursprungligen skall vara fem procent per år. Men bidrag kommer att överföras direkt till godkända banker för ersättning för förlorad inkomst. Men den 1 oktober 2016, det förslag till resolution som fortfarande gick förfarandet för tvärsektoriell godkännande, enligt material för redovisning avdelningen.

    1 Nov chef för Avdelningen för internationella kapitalmarknaderna, Institutet för världsekonomi och internationella relationer RAS Jakov Mirkin sa "Tape.ru" notera, att vissa framgång i det agrara sektorn i Ryssland finns det, men jag tvivlar på att de kommer att ge en impuls för den ekonomiska återhämtningen. "Tillväxten i ryska jordbruket har uppnåtts på bekostnad av budget subventioner," sade han.

    10 oktober, chef för redovisning avdelningen Tatyana Golikov rapporterade, att storleken av de förskott som betalas ut från den Federala budgeten enligt statliga avtal för arbete som inte var klara i tid, gjorde upp den 1 juli 600 miljarder kronor. Alla förskott som betalas till 3,8 biljoner rubel.

    http://lenta.ru

More news in the same category:

More Global News:

comments powered by Disqus