• Projekt postanowienia o współpracy координационном radzie uzgodniony RAN i FANO

 • Federalna agencja organizacji naukowych (FANO Rosji) - Rosyjska akademia nauk (RAN) uzgodniono projekt postanowienia o współpracy координационном rady (ukończonego środka trwałego w budowie). Dokument może być podpisana już w przyszłym tygodniu, stwierdza w komunikacie prasowym FANO Rosji, które wpłynęło do redakcji "Heathcliff".

  Minęło trzecie posiedzenie grupy roboczej w zakresie kształtowania Naukowo-koordynacyjnej przy Federalnej agencji organizacji naukowych. Wzięło w nim udział przedstawiciele Rosyjskiej akademii nauk i FANO. Na posiedzeniu omawiano ostateczna wersja projektu postanowienia o ukończonego środka trwałego w budowie. W szczególności, przedstawiciele Akademii i agencji recenzja pytanie składu biura ukończonego środka trwałego w budowie, która będzie rozwiązywać bieżące problemy działalności rady. Uczestnicy od RAN zaproponował wnieść redakcyjnej korekty do projektu postanowienia: zrobione w dokumencie punkt o tym, że w turystycznej mogą się nie tylko członkowie ukończonego środka trwałego w budowie, ale i inne zainteresowane osoby. Michał Котюков, kierownik FANO, który brał udział w posiedzeniu, zgodził się z inicjatywy nauczycieli akademickich.

  Osobnym zagadnieniem zostały omówione kryteria wyboru młodych naukowców w skład ukończonego środka trwałego w budowie. Ze strony zastępcy prezydenta rosyjskiej akademii nauk Władimir Iwanow złożono wniosek ograniczyć częścią Naukowo-koordynacyjnej od młodzieży akademickiej przedstawicielami mającymi doktorat. Котюков opowiedział się przeciw. Zdaniem tego ostatniego, w tym punkcie należy pozostawić bez zmian aktualną wersję projektu sytuacji, w której wskazano, że w Naukowo-rada koordynacyjna może dostać się do doktora (do 35 lat (w momencie zatwierdzenia w skład ukończonego środka trwałego w budowie.

  Przez większą część spotkania uczestnicy dyskusji zwrócili struktury sekcji ukończonego środka trwałego w budowie. Zdaniem uczonego sekretarza prezydium rosyjskiej akademii nauk Igor Sokołowa, trzeba w ogóle zrezygnować z idei sekcji ograniczyć możliwość tworzenia grup roboczych w celu rozwiązania problemów w tej czy innej tematyce naukowej. "Podział na partycje i więcej według kategorii - Moskwa, regiony, młodzi naukowcy, i tak dalej - przy próbie ograniczyć skład rady rozsądne liczby 30 osób, doprowadzi do tego, że będziemy mieli trudności, ten konglomerat naukowców równowagi" - powiedział Sokołow. Rozsądniej wyróżnić dwie osoby od każdego z 13 oddziałów RAN na kierunkach nauk, uważa członek.

  Kierownik FANO uznał, że przy realizacji oferty Sokołowa. Ukończonego środka trwałego w budowie, mogą wystąpić trudności organizacyjne. W szczególności, zgodnie z Котюкова, w każdej sprawie będzie musiał zbierać ukończonego środka trwałego w budowie w pełnym składzie, co może być problematyczne dla przedstawicieli regionalnych. Z kolei, gdy istnieje sześć Sekcji tematycznych, z których każda składa się z pięciu osób, liczba szanowanych ludzi, których trzeba będzie odwracać uwagę od działalności naukowej - znacznie niższa. Kompromisowego wariantu postanowiono dopasować strukturę organizacyjną Sekcji, zaczynając od biur RAN i mechanice FANO Rosji Jedynego naukowego рубрикатора.

  Naukowo-rada koordynacyjna powstaje zgodnie z 5 pozycji uchwały rządu FEDERACJI rosyjskiej z dnia 25 października 2013 roku nr 959 "O Federalnej agencji organizacji naukowych". Celem ukończonego środka trwałego w budowie - stworzyć skuteczną komunikację agencji i podległych mu instytucji naukowych z Rosyjskiej akademii nauk. Zakłada się, że w skład ukończonego środka trwałego w budowie wejdą rosyjscy naukowcy, prowadzący badania naukowe na общепризнанном światowym poziomie.

  Wcześniej, po podpisaniu umowy o współpracy pomiędzy FANO i RAN, Iwanow mówił, że w przyszłości będzie podpisana przez cała serię dokumentów i pierwszy na liście będzie stanowisko naukowo-centrali doradztwa dla studentów radzie Agencji.

  http://lenta.ru

More news in the same category:

  • Img
  • 11:00 am on Saturday 22nd July 2017  /  Наука и техника
   Znaleziono źródło ostatniego obcego sygnału

   Niezwykły sygnał, który, jak uważano wcześniej, pochodzi od czerwonego karła Ross 128 i może być powiązany z obcymi cywilizacjami, ma ziemskie pochodzenie. "Sygnał, najprawdopodobniej, zapoczątkowane przez jedną lub kilkoma towarzyszami", — powiedział profesor Abel Mendes z Uniwersytetu w Puerto Rico.

  • Img
  • 6:17 pm on Friday 21st July 2017  /  Наука и техника
   Ujawniona tajemnica pojawienia babcie

   Grupa matematyków wyjaśniła pojawienie się babcie. Według teorii pod tytułem "hipoteza babci", początek menopauzy ze względu na potrzebę pomagać młodemu pokoleniu wychowywać dzieci, co zwiększa szanse na dalsze przekazanie swoich genów. Jednak teoria ta nie daje wyjaśnienia, kiedy dokładnie pojawiły się babci.

  • Img
  • 1:57 pm on Friday 21st July 2017  /  Наука и техника
   Raport Gagarina w języku angielskim o pierwszym locie w kosmos sprzedali na aukcji

   Na aukcji w Nowym Jorku sprzedano oficjalny raport radzieckiego kosmonauty Jurija Gagarina o pierwszym locie w kosmos, wykonane w języku angielskim. Lot poszedł pod młotek za 47,5 tysiąca dolarów, składa się on z trzech części: strony tytułowej, samego raportu z podpisem kosmonauty i jego zdjęcie w kombinezonie.

More Global News:

  • Img
  • 1:24 pm on Saturday 22nd July 2017  /  Силовые структуры
   Dowódca IQS opowiedział o rozwoju ospreys dla wojskowych

   Dowódca dywizji Powietrzno-kosmicznych sił (IQS), generał-pułkownik Wiktor Bondariew poinformował o tym, że w interesie Rosji wojskowych tworzone są meble trzcinowe i ciężkie trutni. Jego zdaniem, w przyszłości bezzałogowe maszyny latające аппартаты mogą być łączone w jeden system zarządzania i pracować "stadem".

  • Img
  • 12:59 pm on Saturday 22nd July 2017  /  Спорт
   Trener reprezentacji Rosji skomentowała zmiana nazwy pływania synchronicznego

   Główny trener reprezentacji Rosji Tatiana Chronowski krytykował decyzję Międzynarodowej federacji pływania (FINA) w sprawie zmiany nazwy pływania synchronicznego w artystyczne. Według jej słów, dawna nazwa bardziej odpowiadało treści sportu, ale od nazwy istotą nie zmieni.

comments powered by Disqus