• W sądzie Najwyższym zaproponowali nie pozbawiać wolności za przestępstwa mały ciężkości

 • W sądzie Najwyższym Rosji zaproponowali dekryminalizacji szereg artykułów kodeksu karnego — w tym o zagrożeniu zamachem, fałszowanie dokumentów, kradzież, poobijany i odmowy wypłaty alimentów. O tym we wtorek, 1 listopada, "Wstążce." - oświadczył szef wyższej instancji sądowej w kraju Wiaczesław Lebiediew.

  Według jego słów, po raz pierwszy za popełnione przestępstwo może przyciągnąć do odpowiedzialności administracyjnej, a jeśli człowiek ponownie popełni przestępstwo — do odpowiedzialności karnej. Zdaniem Lebiediewa, należy wprowadzić pojęcie karnego za wykroczenia, które nie będzie mieć negatywne konsekwencje w postaci rejestru karnego.

  Ponadto, szef sądu Najwyższego federacji ROSYJSKIEJ podkreślił, że prawo karne w Rosji zbyt często się zmienia.

  "Przepisy te muszą być stabilne i podstawą, aby ich treść znał społeczeństwo" — powiedział Lebiediew.

  31 październik okazało się o tym, że zarząd sądowy w sprawach gospodarczych sporów Sądu Najwyższego (niedziela) w Rosji zaspokoiła skargę Alfa-banku, оспаривавшего kolekcja sześciu miliardów rubli na rzecz firmy "Стройновация".

  W ten sposób SŁOŃCE utrzymał w mocy orzeczenie Ix arbitrażowego sądu apelacyjnego z dnia 11 lutego 2016 roku.

  http://lenta.ru

More news in the same category:

More Global News:

comments powered by Disqus