• W Najwyższej zaproponowali oznaczyć towary z Rosji jako "produkty kraju-agresora"

 • W Radzie Najwyższej Ukrainy zarejestrowano projekt ustawy pokój 5326, nakazowy oznaczyć produkty firm rosyjskich dopiskiem "produkcja w kraju-agresora". Autorami inicjatywy nierdzewnej siedmiu posłów внефракционного stowarzyszenia "KOPEREK", informuje stronie internetowej ukraińskiego parlamentu.

  "Podczas agresji Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy patriotyczne obywatele rezygnują z jej towarów i usług. To pozwala przerwać finansowanie naszymi obywatelami zbrojnych działań przeciwko Ukrainie" — czytamy w memorandum.

  Zakłada się, że napis "produkty kraju-agresora" będzie miała czarnymi literami na białym tle, umieszczone na opakowaniu i wynosić nie mniej niż 30% jej objętości. Projekt ustawy przewiduje również obowiązkowe umieszczenie informacji o kontroli ze strony "państwa-agresora" w biurach prawnych, znajdujących się pod taką kontrolą. Przedsiębiorcom, implementującym rosyjskie towary i nie informującą o tym konsumentów, grożą kary, konfiskata produktów i przychodów ze sprzedaży.

  Cieszę się zatwierdziła wniosek o uznanie Rosji krajem-agresorem w styczniu 2015 roku. Za podjęcie uchwały głosowało 271 poseł przy minimum niezbędnych 226. Po tym podobne oświadczenia wzięli regionalnych rad kilku ukraińskich regionów, w tym Zaporoże, Odessa, Charków obszarów.

  Stosunki między Kijowem i Moskwą gwałtownie pogorszyły się od czasu zjednoczenia Krymu z Rosją w marcu 2014 roku i początku konfliktu w Donbasie w kwietniu tego samego roku. Ukraina regularnie oskarża sąsiada w prowadzeniu działań wojennych w południowo-wschodniej części swojego terytorium i nazywa krajem-agresorem, Moskwa odrzuca te zarzuty, wskazując na brak dowodów.

  http://lenta.ru

More news in the same category:

More Global News:

comments powered by Disqus