• Ukraina zrezygnuje z zakupów energii elektrycznej w 2017 roku

 • Ukraina nie planuje importować energię elektryczną w 2017 roku i ma nadzieję, że eksportować 5,77 mld kilowatogodzin. O tym we wtorek, 1 listopada, poinformowano w прогнозном bilansie energii elektrycznej w kraju w 2017 roku.

  Zużycie energii elektrycznej w przyszłym roku wzrośnie o 1,3 proc. w porównaniu z obecnym do 148 mld kilowatogodzin. Wzrost zostanie osiągnięty poprzez zwiększenie zużycia energii elektrycznej, przemysł (o 1,6%) i zboża (o 1,7 proc.).

  Według prognoz, produkcja energii elektrycznej w 2017 roku wyniesie 157,85 mld kilowatogodzin, z nich jądrowej elektrownie — 83,3 mld kilowatogodzin, termicznych — 50,1 mld kilowatogodzin.

  Taryfy na energię elektryczną na Ukrainie wzrosły od 1 września po raz drugi w ciągu roku średnio o 25 procent.

  Poprzedniego wzrost ten był 1 marca 2016 roku. Wtedy ceny dla ukraińców oraz podnieśli średnio o 25 procent.

  Wzrost cen na usługi komunalne — jeden z warunków Międzynarodowego funduszu walutowego w celu zapewnienia wsparcia finansowego dla Kijowa. Wzrost taryf konieczne jest, aby były one zgodne ceny na importowane paliwa.

  W 2014 roku na Ukrainę dostarczono 178 mln kilowatogodzin rosyjskiej energii, w ciągu 9 miesięcy 2015 roku — jeszcze 1,951 mld kilowatogodzin. W 2016 roku Kijów energii elektrycznej nie importował.

  http://lenta.ru

More news in the same category:

More Global News:

comments powered by Disqus