• Producentów środków odurzających zaproponowali prywatyzacji

  • Rozwoju gospodarczego sugerował zdjąć zakaz prywatyzacji przedsiębiorstw związanych z produkcją narkotyków. Odpowiedni projekt prezydenckiego dekretu o zmianach w ramach programu państwowego prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i komunalnych przedsiębiorstw opublikowano na stronie normatywnych aktów prawnych.

    Zmiany przewidziane w części "usuwania ograniczeń w prywatyzacji państwowych przedsiębiorstw unitarnych, prowadzących działalność związaną z obrotem środków odurzających i substancji psychotropowych: uprawa roślin

    http://lenta.ru

More news in the same category:

More Global News:

comments powered by Disqus