• Výrobci omamných látek navrhl privatizaci

  • Ministerstva navrhla zrušit zákaz privatizace podniků souvisejících s výrobou omamných látek. Odpovídající návrh prezidentského dekretu o změnách v госпрограмме privatizaci státních a komunálních podniků zveřejněn na portálu právních předpisů.

    Úpravy jsou uvedeny v části "odstranění omezení na privatizaci státních nečleněné podniky, které vykonávají činnosti související s obratem omamných a psychotropních látek: pěstování rostlin

    http://lenta.ru

More news in the same category:

More Global News:

comments powered by Disqus